БиоНовини

Новините от света на биологията и медицината

Posts Tagged ‘устойчивост

Мозъкът е с естествена устойчивост срещу HIV вируса

leave a comment »


Схематично устройство на HIV вируса

Схематично устройство на HIV вируса

Изследователи от Университета в Дъблин установиха, че невроните, изграждащи главния мозък притежават естествен имунитет спрямо причинителят на СПИН. Те  дължат уникалната си защита срещу HIV на специфичен протеин, образуван само от тях, наречен FEZ-1 (fasciculation and elongation protein zeta-1).

При експерименти с клетъчни култури от неврони учените доказват, че защитата се дължи именно на FEZ-1, защото при блокирането му невроните моментално стават възприемчиви и биват инфектирани с коварния вирус.

Откритието ще даде нови възможности за моделиране на генна терапия, при която уязвими клетки, като белите кръвни клетки например, ще бъдат ‘научени’ да произвеждат спасяващия от СПИН протеин.
Първите лабораторни експерименти с други нервни клетки (глиални, които по принцип не произвеждат FEZ-1) показват, че това може би е осъществимо в близкото бъдеще – глиалните клетки, подпомогнати с гена за FEZ-1 се справят безпроблемно с вирусната атака.

———-

Източник: Brain cells have natural resistance to HIV. NewScientists via http://green.democrit.com

Снимка: dna-laboratories.com

Written by Георги Балджиев

10 август, 2009 at 10:55

Мутация дарява дълголетие на червеи

leave a comment »


caenorhabditis elegansЛабораторното червейче C. elegans удиви изследователите със способността си чрез проста мутация
да удвои, дори утрои продължителността на живота си. Това се случва благодарение на наличието на древен еволюционен механизъм, който осигурява по-голяма устойчивост на половите клетки към паразити и увреждания, в сравнение с телесните.

Когато въпросната мутация засяга обикновените телесни клетки те получават допълнителна имунна мощ, обичайно характерна за половите клетки.  Преждевременната изява на гените, отговорни за повишаването на имунната защита помага на червейчето да стане по-невъзприемчиво към паразити или увреждания на ДНК, дължащи се на неблагоприятни фактори от околната среда.

Тази устойчивост се постига чрез молекулен процес, известен като РНК интерференция.

За да убедят научната общност в предположението си, че дълголетието е възможно благодарение на мутация, засягаща гените кодиращи правилата на РНК интерференцията, изследователите посредством генни техники заглушават дейността на изявилите се ненавреме гени, което моментално лишава C. elegans от допълнителните дни живот.

Поради сходството в гените на C. elegans счоешките  в областта на усилването на имунитета при формирането на полови клетки, учените не крият надеждите си за приложение на откритието им при лечението и регенерацията на увредени клетки и тъкани.

А защо не и да превърнат средната продължителност на човешкия живот от дву- в трицифрена величина.

–––-

Източник:Recruitment Of Reproductive Features Into Other Cell Types May Underlie Extended Lifespan In Animals. ScienceDaily via green.democrit.com

Снимка: http://www.mun.ca

Учени описват неизвестни бактерии в стратосферата

leave a comment »


Микроскопска снимка на бактерииИзследователски екип от Center for Cellular and Molecular Biology, Hyderabad описа три вида нови за науката бактерии, обитаващи стратосферата (слоя от атмосферата, простиращ се от 30 до около 60 км височина над морското равнище). С помощта на изключително сложна и прецизна техника са взимани проби от различни височини над земната повърхност като са анализирани различни параметри, включително и видовия състав на обитаващите този слой микроорганизми.

От общо 12 различни вида учените са успели да разпознаят 9, които обитават и земната повърхност. За трите неизвестни вида са направени множество анализи в няколко лаборатории, което гарантира достоверността на резултатите. Микроорганизмите, обитаващи тази част от атмосферата представляват изключителен интерес за науката не само заради свръхвисоката си устойчивост към убийственото за всичко живо ултравиолетово лъчение, но и поради важността на екстремните видове при изследванията, свързани с произхода на живота на Земята.

Някои по-смели учени изказват предположения за извънземен произход на намерените организми, но тази, както и други хипотези като например замърсяване на пробовземащата техника с приземни микроорганизми предстои да бъдат проверени в поредица нови изследвания.

–––-

Източник: Microorganisms Discovered In Earth’s Stratosphere. ScienceDailyvia http://green.democrit.com

Снимка: http://www.media.canada.com