БиоНовини

Новините от света на биологията и медицината

Posts Tagged ‘теломери

Нобелова награда за физиология и медицина 2009

leave a comment »


ДНК

Крайните участъци на хромозомите - теломерите, освен че изпълняват протективна функция, участват още и в процеса на разчитане на информацията в ДНК посредством осигуряване на място за захващане на ензима ДНК полимераза

Тази година наградата ще си разделят Елизабет Блекбърн, Карол Грейдър и Джак Шостак за приносът им в разясняването на въпроса как хромозомите са предпазени от неизбежното си скъсяване след всяко клетъчно делене. Откритията им са важни и за медицинската практика, тъй като от целостта на хромозомие зависи до известна степен продължителността на живота на клетките, а оттам и на целия организъм.

Е. Блекбърн открива, че част от ДНК, която се намира в краищата на хромозомите не е кодираща и е изградена от т. нар. тандемно повторени последователности. В съвместни експерименти Дж. Шостак и Е. Блекбърн установяват, че тандемно повторената ДНК, предпазва от скъсяване изкуствени хромозоми. Съответно изказват вярното предположение, че това е естествен процес във всички еукариотните клетки.

Крайните участъци на хромозомите са наречени теломери, а няколко години по-късно, докторантката на Е. Блекбърн, К. Грейдър, открива и ензимът, който е отговорен за изграждането на теломерите – теломераза. Няколко години по-късно е установено, че безконтролното делене на ракови клетки и безсмъртието им се дължи на изключитело повишена теломеразна активност, което не позволява клетката да пристъпи към апоптоза (клетъчно самоубийство) ако някой важен ген е засегнат и функционалността на клетките е заплашена да излезе извън строя.

Знанието, получено от тримата Нобелови лауреати провокира вече трето десетилетия интензивни изследвания в областта на продължителността на клетъчния, респективно организмовия живот, нови методи за борба с някои видове рак, както и възможности за лечение на някои генетични заболявания, свързани с теломерната ДНК.

Всичко за лауреатите, предстоящите им лекции, снимки и интервюта.

Written by Георги Балджиев

7 октомври, 2009 at 10:34

Яйцеклетките могат да подмладяват „възрастни” сперматозоиди

leave a comment »


Яйцеклетка и сперматозоиди, стилизирани като слънцеВъзрастта на майката е много важна за правилното развитие на плода и бъдещото здраве на детето. При по-късните бременности рискът да се роди дете с генетични аномалии е значителен в сравнение с раждащите в по-млада възраст. Може би затова природата е конструирала жените така, че да са способни да зачеват и раждат до определена възраст. Оплодителната способност на мъжете пък е почти неограничена във възрастов аспект и независимо от годините си, бащите почти не застрашават генетичното здраве на поколението си.

Защо мъжете са облагодетелствани по този начин?

Учени от Sahlgrenska Academy, University of Gothenburg описаха механизъм, чрез който яйцеклетките могат да „подмладятсперматозоида кандидат-оплодител от възрастен мъж. Това необикновено преобразяване женските полови клетки извършват чрез „прикачане” на един участък към хромозомите на сперматозоида, така, че те да са с такава дължина, каквато е при младите мъже.

Известно е, че с напредване на възрастта вследствие на многобройни клетъчни деления крайните участъци на хромозомите (теломери) се скъсяват. В даден момент, когато това скъсяване стигне критична точка клетките умират. Яйцеклетките, по засега неизвестни молекулярни механизми, някак успяват да компенсират дължината на теломерите при сперматозоиди, които идват от възрастен мъж. Откритието ще намери приложение при терапията със стволови клетки, където се използват яйцеклетки със заместени от донор ядра.

–––-

Източник: Egg Makes Sure That Sperm Don’t Get Too Old. ScienceDailyvia http://green.democrit.com

Снимка: http://www.desi-x.com