БиоНовини

Новините от света на биологията и медицината

Posts Tagged ‘стратосфера

Учени описват неизвестни бактерии в стратосферата

leave a comment »


Микроскопска снимка на бактерииИзследователски екип от Center for Cellular and Molecular Biology, Hyderabad описа три вида нови за науката бактерии, обитаващи стратосферата (слоя от атмосферата, простиращ се от 30 до около 60 км височина над морското равнище). С помощта на изключително сложна и прецизна техника са взимани проби от различни височини над земната повърхност като са анализирани различни параметри, включително и видовия състав на обитаващите този слой микроорганизми.

От общо 12 различни вида учените са успели да разпознаят 9, които обитават и земната повърхност. За трите неизвестни вида са направени множество анализи в няколко лаборатории, което гарантира достоверността на резултатите. Микроорганизмите, обитаващи тази част от атмосферата представляват изключителен интерес за науката не само заради свръхвисоката си устойчивост към убийственото за всичко живо ултравиолетово лъчение, но и поради важността на екстремните видове при изследванията, свързани с произхода на живота на Земята.

Някои по-смели учени изказват предположения за извънземен произход на намерените организми, но тази, както и други хипотези като например замърсяване на пробовземащата техника с приземни микроорганизми предстои да бъдат проверени в поредица нови изследвания.

–––-

Източник: Microorganisms Discovered In Earth’s Stratosphere. ScienceDailyvia http://green.democrit.com

Снимка: http://www.media.canada.com