БиоНовини

Новините от света на биологията и медицината

Posts Tagged ‘препрограмиране

Вирусна ДНК за „производство” на стволови клетки

leave a comment »


381Препрограмирането на възрастни телесни клетки в стволови би дало възможност за лекуване на редица нелечими за сега заболявания (например Алцхаймер).

Опитите в препрограмирането досега обаче бяха твърде рисковани, защото се основаваха на използване на гени от четири вируса, чието „поведение“ в клетката гостоприемник не бе напълно прогнозируемо.

Нови изследвания показват, че ако се съберат гените от четирите вируса в един, който се интегрира в подлежащата на препрограмиране клетка шансът „нещо да се обърка“ клони към нула.

Чрез конструиранне на полицистронен вирус (полицистронен – съдържащ нуклеинова киселина, кодираща повече, в случая 4, вместо 1 протеин) се постига интегриране в клетката така, че нейния апарат за производство на протеини е максимално улеснен и предпазен от грешки.

Единствен и необясним засега недостатък на интересното откритие е, че по този начин процесът протича около 100 пъти по-бавно.

–––-

Източник: Single virus used to convert adult cells to embryonic stem cell-like cells. EurekAlert! via http://green.democrit.com

Снимка: tigger.uic.edu

Written by Георги Балджиев

8 януари, 2009 at 4:02