БиоНовини

Новините от света на биологията и медицината

Posts Tagged ‘партеногенезис

Клониращи се буболечки мамят Дарвин

2 коментара


Мутации при вредителите по овеса му помагат да избегне половото размножаване

Източник: http://green.democrit.com

Естественият отбор е явление, при което условията на средата фаворизират набор от гени при различни индивиди, които ще гарантират оцеляването на вида като цяло в обитаваната от него среда. Тези галеници на средата ще оставят своето поколение, което ще има толкова по-големи възможности да оцелее ако условията се променят, колкото по-разноообразни комбинации от въпросните гени се натрупат във времето. Така казва Дарвин.

Най-сигурният механизъм за осигуряване на генетично разнообразие е половото размножаване. При него комбинацията от майчини и бащини гени дава шанс на потомството да е по-приспособимо към динамичните условия на околната среда. Единственият недостатък на сексуалното размножаване е, че процесът е дълъг и енергоемък. На организмово равнище то предполага и намиране на партьор за осъществяване на кръстосването, което си е доста несигурна работа.

Въпреки предимствата на половото размножаване в природата не са редки случаите, когато животните оставят своето потомство по т.нар. безполов начин. Процесът е известен като партеногенезис и не без основание учените жаргонно го наричат „самоклониране“. Резултатът от него е Прочетете остатъка от публикацията »

Written by Георги Балджиев

21 ноември, 2008 at 3:48