БиоНовини

Новините от света на биологията и медицината

Posts Tagged ‘озонов слой

Високите планини съучастници в разрушаването на озоновия слой?

leave a comment »


08_01_wnm_5Безспорно озоновите дупки са резултат от човешката дейност. Процесът на изтъняване на озоновия слой над Антарктика обаче включва и един неподозиран досега фактор – високите планини, съобщават учени от Naval Research Laboratory, САЩ.

Отделяните в резултат на човешката дейност хлорофлуорокарбони под действието на слънчевата радиация се раграждат до разрушаващият озона хлорин.

Фотохимичните процеси протичат на повърхността на особен вид полярни стратосферни облаци. Причината да съществуват такъв тип облаци, които да опосредстват химическите реакции, водещи до образуването на вредния за озона хлорин са високопланинските области.

Около върховете се заформят атмосферни течения, които в комбинация с температурните колебания създават условия за формирането на стратосферните облаци. Разбира се, съществуването им изобщо не би повлияло озоновия слой ако ги няма хлорофлуорокарбоните.

–––-

Източник: Why mountains are bad for the ozone layer. New Scientist via http://green.democrit.com

Снимка: http://www.richard-seaman.com

Written by Георги Балджиев

19 януари, 2009 at 3:28