БиоНовини

Новините от света на биологията и медицината

Posts Tagged ‘зародиш

Шампионско разочарование

leave a comment »


Яйцеклетка, атакувана от милиони сперматозоиди. Само един ще я оплоди

Яйцеклетка, атакувана от милиони сперматозоиди. Само един ще я оплоди

Печелившите сперматозоиди не винаги успяват да оплодят яйцеклетката

Учени от Университета в Оксфорд откриха, че мутация на ген в сперматозоидите води до липсата на протеина PLC zeta, отговорен за активация на яйцеклетката след като сперматозоида навлезе в нея. Липсата на този протеин обезмисля напълно силите и възможностите на най-добрия сперматозоид, който се е преборил с конкурентите си, защото практически остава нефункционален.

Сливането на двете ядра в зигота е възпрепятствано, а веднъж навлязъл в яйцеклетката, сперматозоидът активира защитни механизми на яйцето, които не позволяват навлизането на други сперматозоиди. Съответно яйцеклетката няма да има втори шанс за оплождане, след което да се получи бебе.

Приложено в клиничната практика откритието може би ще увеличи шанса за образуване на зародиши ин витро при семейства с репродуктивни проблеми. Първите експерименти с опитни мишки вече са показали добри резултати при едновременното третиране на двойката сперматозоид-яйцеклетка с проеина PLC zeta. Веднъж настъпила активацията на яйцеклетката сперматозоидът с липсващ протеин е абсолютно пълноценен във всяко друго отношение, което се отразява и на високия процент получени зародиши.

———-

Източник: Mutation Causing One Type Of Male Infertility Found: Contraceptive Pill For Men Next? ScienceDaily via http://green.democrit.com

Снимка: http://www.hexinduction.blogspot.com

Written by Георги Балджиев

3 август, 2009 at 4:15

Нов тест показва подходящо време за ин витро зачеване

with one comment


Двудневен човешки зародиш

Двудневен човешки зародиш

Особеностите в активността на гените, чиито продукти могат да се регистрират чрез кръвен тест при жените ще позволят на медиците да преценят кога е най-подходящият момент за започване на ин витро процедура, която да завърши с успешна бременност.

Подобен неинвазивен тест не съществува до момента и учените, които го предлагат за първи рът се надяват да облекчат безплодните двойки при вземането на решението кога да започнат дългите, скъпи и понякога неуспешни опити за ин витро оплождане.

Изследователи от Rotunda Hospital в Дъблин са извършили хиляди генетични анализи на осем жени, които са били подготвяни за ембриотрансфер (имплантиране на зародиш, получен в лаборатория). При пет от тях е настъпила бременност, а при другите три не. След сравняване на генетичните профили на жените с успешни и неуспешни бременности учените установяват, че наличието на продукти на около 200 гена е свързано с по-добрата възприемчивост на бъдещите майки към зародишите.
–––-
Източник: 25th Annual Meeting of the European Society of Human Reproduction and Embryology Amsterdam, The Netherlands (28 June – 1 July 2009).
Снимка: madamab.wordpress.com

Written by Георги Балджиев

9 юли, 2009 at 12:33

За оплождането при растенията

leave a comment »


Прорастнали поленови зърна с по два спермияЦветните растения, за разлика от животните се нуждаят не от една, а от две мъжки полови клетки (наричани спермии), за да осъществят процеса на полово размножаване  – оплождането е двойно. При сливане на единия спермии с яйцеклетката се получава зародиш, а след сливане на втория спермии с друга клетка от женската размножителна система се получава хранителната тъкан, необходима за развиващият се зелен ембрион.

Една от загадките на двойното оплождане е как единичното поленово зърно (познат като прашец) произвежда два спермия. Биолози от University of Leicester откриха, че генът DUO1 е ключов при разделянето на клетката-предшественик на двете оплодителни клетки. Нещо повече – правилното функциониране на DUO1 е абсолютно необходимо за потентирането на новополучените мъжки гамети, т.е. получаването на необходимата „квалификация”, за да извършат оплождането.

Важната двойна функция е отразена и в името на гена. Настоящето откритие ще послужи при разработването на молекулярни методи за манипулация на размножителния потенциал на растенията при ценни селскостопански видове, както и при контрола на изменените гени при генномодифицираните организми.

–––-

Източник: Plant Biologists Discover Gene That Switches On ‘Essence Of Male’. ScienceDailyvia http://green.democrit.com

Снимка: http://www.biology.unm.edu