БиоНовини

Новините от света на биологията и медицината

Posts Tagged ‘ДНК

Учени описаха няколко функции на некодиращата ДНК

leave a comment »


junk dnaНекодиращата ДНК, позната още като излишна, боклучива, егоистична и дори паразитна съставлява между 90 и 97 % от еукариотните хромозоми. Наричана е така, защото не носи информация за протени, каквато е обичайната представа за активна ДНК. Няколко десетилетия наред биолозите търсят неуморно отговор на въпроса – защо и е на клетката толкова много неактивна ДНК?

Който пита – узнава.  В резулат от опитите си  учените разбират, че активността на

Транспозоните,

които са подвижни участъци от ДНК и имат изключително важна роля при правилното подреждане на останалите гени така, че да изпълнят функциите си на точно определеното място в точно определеното време всъщност се регулирани от некодиращата ДНК. Чудейки се каква ли ще е съдбата на едноклетъчно животно с премахнати ДНК последователности, активиращи транспозоните, учените описват сериозни отклонения в хода на развитието на едноклетъчното. С това и доказват твърдението си.

Втори международен изследователски екип, изследвайки друг тип „излишна“ ДНК – т.нар.

Тандемно повторени последователности

откриват, че некодиращата ДНК е с важни функции при регулацията на останалите, активните гени. Тази регулация се отразява на организмово равнище чрез изявата на различни по степен на ефективност приспособители реакции. Молекулният механизъм на този контрол е сравнитело прост, независимо, че до момента се е изплъзвал на учените.

В зависимост от степента на компактност на участъците със смятаната за неактивна ДНК се регулира достъпът до съседните им гени. Ако ‘боклучивата’ ДНК е силно компактна то ‘четенето’ на съседните, кодиращи протеини гени ще е невъзможно. Съответно молекулната верига, завършваща с отговор на организмово равнище няма да бъде стартирана. Обратно, по-малката степен на компактност ще улесни прочитането на важните гени и отговорът ще е бърз и навременен.

Тези две открития, наред с друго от миналата година, описващо влиянието на боклучивата ДНК върху работата на гените в ембрионални стволови клетки показват недвусмислено, че еволюцията не работи на празни обороти. И не създава излишен боклук.

–––-

Източници:

‘Junk’ DNA Has Important Role, Researchers Find. ScienceDaily;
Saved By Junk DNA: Vital Role In The Evolution Of Human Genome. ScienceDaily
Снимка: http://www.rps.psu.edu

Written by Георги Балджиев

2 юни, 2009 at 10:52

Вирусна ДНК за „производство” на стволови клетки

leave a comment »


381Препрограмирането на възрастни телесни клетки в стволови би дало възможност за лекуване на редица нелечими за сега заболявания (например Алцхаймер).

Опитите в препрограмирането досега обаче бяха твърде рисковани, защото се основаваха на използване на гени от четири вируса, чието „поведение“ в клетката гостоприемник не бе напълно прогнозируемо.

Нови изследвания показват, че ако се съберат гените от четирите вируса в един, който се интегрира в подлежащата на препрограмиране клетка шансът „нещо да се обърка“ клони към нула.

Чрез конструиранне на полицистронен вирус (полицистронен – съдържащ нуклеинова киселина, кодираща повече, в случая 4, вместо 1 протеин) се постига интегриране в клетката така, че нейния апарат за производство на протеини е максимално улеснен и предпазен от грешки.

Единствен и необясним засега недостатък на интересното откритие е, че по този начин процесът протича около 100 пъти по-бавно.

–––-

Източник: Single virus used to convert adult cells to embryonic stem cell-like cells. EurekAlert! via http://green.democrit.com

Снимка: tigger.uic.edu

Written by Георги Балджиев

8 януари, 2009 at 4:02