БиоНовини

Новините от света на биологията и медицината

Posts Tagged ‘Гени

Чудо ли е регенерацията?

leave a comment »


Регенерация на крайник при тритон

Тритоните могат да възстановят загубеният си крайник в период от 7 до 10 седмици. Това не се дължи на чудо, а на работата на определени гени в, засега несъвсем известен, морфогенетичен процес.

Редица животни (например гущери, тритони, някои риби) притежават учудващата способност да възстановяват крайници или части от органи, загубени при някакъв инцидент. Процесът се нарича регенерация и е твърде интересен на молекулно равнище за учени, които търсят принципите и механизмите на регенерацията с идея за приложение в хуманната медицина.

Един от често използваните моделни обекти в биологията е рибката Danio rerio. Благодарение на лабораторни експерименти с нея учени от университета в Мичигън, САЩ достигнаха до извода, че регенерацията на различни телесни части (ретина, перка, сърдечен мускул) при рибата се осъществява благодарение на активирането на най-малко два гена.

В резултат на изследването на генната активност при риби, у които умишлено е прогорена част от ретината е установено, че от над 900 работещи гена в момента на изследването, два в повече – hspd1 и mps1, са активни в регенериращите се риби, в сравнение със здравите. За същите гени в по-ранни научни изследвания е доказано, че участват в самовъзстановяването на перки и сърдечен мускул.

Вероятно, споделят изследователите, макар да са скептични, че всичко зависи само от два гена, механизмът на регенерацията е универсален и се извършва по единен молекулен механизъм, независимо от това, коя част на тялото е засегната и се нуждае от поправка.

–––-
По материали от ScienceDaily и GreenDemocrit
Снимка: www.medgadget.com

Written by Георги Балджиев

26 октомври, 2009 at 3:01

Нов тест показва подходящо време за ин витро зачеване

with one comment


Двудневен човешки зародиш

Двудневен човешки зародиш

Особеностите в активността на гените, чиито продукти могат да се регистрират чрез кръвен тест при жените ще позволят на медиците да преценят кога е най-подходящият момент за започване на ин витро процедура, която да завърши с успешна бременност.

Подобен неинвазивен тест не съществува до момента и учените, които го предлагат за първи рът се надяват да облекчат безплодните двойки при вземането на решението кога да започнат дългите, скъпи и понякога неуспешни опити за ин витро оплождане.

Изследователи от Rotunda Hospital в Дъблин са извършили хиляди генетични анализи на осем жени, които са били подготвяни за ембриотрансфер (имплантиране на зародиш, получен в лаборатория). При пет от тях е настъпила бременност, а при другите три не. След сравняване на генетичните профили на жените с успешни и неуспешни бременности учените установяват, че наличието на продукти на около 200 гена е свързано с по-добрата възприемчивост на бъдещите майки към зародишите.
–––-
Източник: 25th Annual Meeting of the European Society of Human Reproduction and Embryology Amsterdam, The Netherlands (28 June – 1 July 2009).
Снимка: madamab.wordpress.com

Written by Георги Балджиев

9 юли, 2009 at 12:33

Мутация дарява дълголетие на червеи

leave a comment »


caenorhabditis elegansЛабораторното червейче C. elegans удиви изследователите със способността си чрез проста мутация
да удвои, дори утрои продължителността на живота си. Това се случва благодарение на наличието на древен еволюционен механизъм, който осигурява по-голяма устойчивост на половите клетки към паразити и увреждания, в сравнение с телесните.

Когато въпросната мутация засяга обикновените телесни клетки те получават допълнителна имунна мощ, обичайно характерна за половите клетки.  Преждевременната изява на гените, отговорни за повишаването на имунната защита помага на червейчето да стане по-невъзприемчиво към паразити или увреждания на ДНК, дължащи се на неблагоприятни фактори от околната среда.

Тази устойчивост се постига чрез молекулен процес, известен като РНК интерференция.

За да убедят научната общност в предположението си, че дълголетието е възможно благодарение на мутация, засягаща гените кодиращи правилата на РНК интерференцията, изследователите посредством генни техники заглушават дейността на изявилите се ненавреме гени, което моментално лишава C. elegans от допълнителните дни живот.

Поради сходството в гените на C. elegans счоешките  в областта на усилването на имунитета при формирането на полови клетки, учените не крият надеждите си за приложение на откритието им при лечението и регенерацията на увредени клетки и тъкани.

А защо не и да превърнат средната продължителност на човешкия живот от дву- в трицифрена величина.

–––-

Източник:Recruitment Of Reproductive Features Into Other Cell Types May Underlie Extended Lifespan In Animals. ScienceDaily via green.democrit.com

Снимка: http://www.mun.ca