БиоНовини

Новините от света на биологията и медицината

Posts Tagged ‘бактерии

Учени описват неизвестни бактерии в стратосферата

leave a comment »


Микроскопска снимка на бактерииИзследователски екип от Center for Cellular and Molecular Biology, Hyderabad описа три вида нови за науката бактерии, обитаващи стратосферата (слоя от атмосферата, простиращ се от 30 до около 60 км височина над морското равнище). С помощта на изключително сложна и прецизна техника са взимани проби от различни височини над земната повърхност като са анализирани различни параметри, включително и видовия състав на обитаващите този слой микроорганизми.

От общо 12 различни вида учените са успели да разпознаят 9, които обитават и земната повърхност. За трите неизвестни вида са направени множество анализи в няколко лаборатории, което гарантира достоверността на резултатите. Микроорганизмите, обитаващи тази част от атмосферата представляват изключителен интерес за науката не само заради свръхвисоката си устойчивост към убийственото за всичко живо ултравиолетово лъчение, но и поради важността на екстремните видове при изследванията, свързани с произхода на живота на Земята.

Някои по-смели учени изказват предположения за извънземен произход на намерените организми, но тази, както и други хипотези като например замърсяване на пробовземащата техника с приземни микроорганизми предстои да бъдат проверени в поредица нови изследвания.

–––-

Източник: Microorganisms Discovered In Earth’s Stratosphere. ScienceDailyvia http://green.democrit.com

Снимка: http://www.media.canada.com

Нов клас антибиотици

leave a comment »


23_01_wnm_3Докато бактериите стават все по-резистентни към съществуващите антибиотици, учените упорито търсят нови и нови.

От сладководното безгръбначно животно Хидра е изолиран протеин, за когото се установява силна антибактериална активност. Названието на антибактериалният агент е Хидрамацин и след редица микробиологични тестове се оказало, че действа срещу широк спектър бактерии, както Грам-положителни, така и Грам-отрицателни.

Изследователите са особено доволни от тестовете срещу бактерии, които често причиняват вътреболничните инфекции, срещу които борбата е изключително трудна. Механизмът на действие на хидрамацинът се основава на ефекта на „прилепване“ върху клетъчната стена на бактериите, при което те се оказват събрани на групи като впоследствие се разгражда и клетъчната им обвивка.

–––-

Източник: New Family Of Antibacterial Agents Uncovered. ScienceDailyvia http://green.democrit.com

Снимка: http://www.scientificillustrator.com

Written by Георги Балджиев

30 януари, 2009 at 10:08

Бактерии VS. корали

leave a comment »


Коралов риф - WikipediaГлобалното затопляне като че ли е най-вероятното обяснение за изчезването на кораловите рифове. Да, коралите наистина са свръхчувствителни към температурата на околната среда! Дори един градус разлика в предпочитаната температура може да се окаже фатална за съществуването на неподвижните тропични морски животни.

Интересно изследване [1] показва, че не самата промяна в температурата на водата е причина за масовото им измиране. Подгряването на водата оказва непредвидим ефект в локалната микрофлора, т.е. видовият състав и количеството на бактериите, които съжителстват с коралите.

Топлата морска вода стимулира развитието на бактерии, които потискат развитието на коралите и дори са болестотворни за тях. Други бактерии, които нормално съжителстват с екзотичните полипи така както чревните бактерии при бозайниците, са силно потиснати и отстъпват мястото си като така се освобождава ниша за развитие на вредните за коралите бактерии.

=================

[1] Microbes could be the key to coral death. 11 April 2008. Newcastle University press release.

Снимка: Wikipedia – http://en.wikipedia.org/wiki/Coral_reef

Written by Георги Балджиев

14 април, 2008 at 10:20