БиоНовини

Новините от света на биологията и медицината

Posts Tagged ‘Археоптерикс

Първата птица може би си е била истински динозавър

leave a comment »


Реконструкция на Археоптерикс по фосилни данни. Смятаната за родоначалник на птиците находка може би е обикновен динозавър, покрит с пера

Реконструкция на Археоптерикс по фосилни данни. Смятаната за родоначалник на птиците находка може би е обикновен динозавър, покрит с пера

Още от училище е известно, че родоначалникът на класа на птиците е Археоптериксът (Archaeopteryx). Редица  морфологични белези са основните доказателства в подрепа на схващането, че той е преходното звено между динозаврите и птиците. Фосилът, върху който са извършени наблюденията и заключенията е открит през 1860 година в Германия и е датиран на около 150 милиона години.

Преди няколко седмици изследователи от Американския природонаучен музей съобщиха в научна публикация в списанието със свободен достъп PloS ONE, че нови микроскопски данни по-скоро отричат известните до момента факти, заключавайки че археоптериксът е по-скоро истински динозавър, отколкото прехосното звено между динозаврите и птиците. [1]

Като основен аргумент учените изтъкват факта, че нарастването на костите и принадлежащите им кръвоносни съдове при археоптерикса се е извършвало по същия бавен и продължителен начин (отнемащ години), характерен за динозаврите за разлика от бързия  и по-опростен начин на нарастване (протичащ за няколко месеца), който се наблюдава при днес живеещите представители на клас птици.

Според авторите на изследването физиологичната промени, довели до появата на птиците са протекли много по-късно в еволюцията отколкото се смята в момента. Макар че външните белези като опереност, наличие на крила и клюн да са се развили много рано в еволюционен аспект, то това не е основателен аргумент да се твърди, че изкопаеми като Archaeopteryx lithographica, Jeholornis prima или Sapeornis chaochengensi са родоначалници на птичия клас.

В заключение, специалистите в областта вече са по-склонни да приемат, че някои по-скоро намерени фосилни форми като Confuciusornis (птица без зъби, открита в Китай) са първите представители на птиците поради факта, че костната им система и свързаната с костите кръвоносна система показва темп на растеж, характерен за днес живеещите птици.

***Новината накратко: Археоптериксът, смятан за първоначалника на птиците може би не е нищо друго освен пернат динозавър. Характеристиките на костната  му система показват, че скоростта на растеж е същият както на динозаврите и е в пъти по-бавен отколкото този, характерен за съвременните птици.

–––-

[1] Erickson G. M. et al., 2009. Was Dinosaurian Physiology Inherited by Birds? Reconciling Slow Growth in Archaeopteryx. PLoS ONE 4(10): e7390. doi:10.1371/journal.pone.0007390

Снимка: http://www.damisela.com

Written by Георги Балджиев

3 ноември, 2009 at 4:10