БиоНовини

Новините от света на биологията и медицината

Archive for the ‘Растения’ Category

Уникално забавно и нестандартно филмче за размножаването при растенията

leave a comment »


Източник: http://www.chlorofilms.org

Written by Георги Балджиев

8 февруари, 2010 at 12:00

Женският полов хормон прогестерон открит и в растения

leave a comment »


Орех

Женският хормон прогестерон е открит и в орех

Напълно изненадващо, подозренията на учените, че растенията могат да синтезират подобни на човешките хормони бяха потвърдени от скорошно изследване. До момента се считаше, че само животните и човека могат да `произвеждат` половия хормон прогестерон. Той спада към групата на стероидните хормони и се синтезира в надбъбречните жлези, жълтото тяло след настъпването на овулация и в плацентата по време на бременност.

И докато ролята му в животинския и човешки организми е сравнително добре проучена, то за функциите му в растителните организми учените все още не знаят почти нищо. Едно от предположенията, което впрочем не обяснява докрай какво всъщност хормона прави в растителното тяло, гласи, че този хормон вероятно е древен регулатор на биохимични процеси от времената преди да се появят съвременните растения и животни.

Въпреки че отдавна в растенията са `засечени` химични съединения, наподобяващи структурата на прогестерона, то изследователие едва сега успяват да дадат доказателство, че това е именно прогестерон. Благодарение на сложни лабораторни техники като масспектрометрия и ядрено магнитен резонанс са регистрирани убедителни количества от женския хормон при орехови дървета.

Новото откритие със сигурност ще стимулира интересни изследвания в областта на молекулярната еволюция, резултатите от които вероятно ще разкрият неочаквани свойства и значение на считани за относително добре познати стероидни хормони.

–––-

Източник: Pauli G. F. et al., 2010. Occurrence of Progesterone and Related Animal Steroids in Two Higher Plants. J. Nat. Prod., DOI: 10.1021/np9007415; First Discovery of the Female Sex Hormone Progesterone in a Plant. ScienceDaily; Снимка: http://www.botanical.com

Written by Георги Балджиев

5 февруари, 2010 at 4:40

Нови хоризонти пред растителните биотехнологии

leave a comment »


Моделният вид в растителните биотехнологии Physcomitrella patens

Моделният вид в растителните биотехнологии Physcomitrella patens

Плазмидите, които са единични ДНК молекули, способни на независимо съществуване и репликиране в едноклетъчни като бактерии и дрожди, имат изключително важна роля в генните технологии.

Изследователи от университета в Упсала постигнаха успехи с плазмидно базирани технологии при мъхове. Според специалистите това е началото на нова ера в биотехнологиите. При предишни изследвания учените са установили, че по неизвестен засега механизъм, външна ДНК, въведена в клетки на листнатия мъх от род  Physcomitrella, се репликира (удвоява, намножава) съвсем успешно.

При това резултатите от най-новите изследвания в тази област показват, че репликиралата се плазмидната ДНК в мъхови клетки може да се върне обратно в бактериални без да се е изменила оригиналната и структура. До този момент изследвания с растителни или животински клетки са били съпровождани със значителни преустройства в плазмидната ДНК, което обезмисля използването на подобни технологии при тези организми.

Изследователите са на мнение, че успехът в тази област ще позволи директното клониране на някои растителни гени в растителните клетки без да се ползват услугите на обичайните за тази практика бактерии или дрожди. Това наистина би бил сериозен пробив в растителните биотехнологии. Напомняме, че въпреки че мъховете са висши растения, които  съществуват през по-голямата си част от живота чрез хаплоидната си фаза (n), за разлика от плаунови, хвощови, папрати и семенни растения, които са диплоидни (2n), основните физиолого-биохимични характеристики са общи и за двата, раздалечени в еволюционно отношение, клона (n и 2n).

–––-

Източник: DNA Molecules in Moss Open Door to New Biotechnology. ScienceDaily

Снимка: wikipedia.org