БиоНовини

Новините от света на биологията и медицината

Archive for the ‘Вируси’ Category

Вируси превръщат безобидни бактерии в опасни патогени

leave a comment »


бактериофагБактериите от вида Escherichia coli са част от естествената чревна микрофлора при човек и топлокръвни животни. Повечето щамове са абсолютно безобидни и съвместното ни съжителство с тях не крие рискове за здравето.

Съществуват обаче някои много опасни щамове от E. coli, които могат да причинят опасни състояния като кървава диария, бъбречни увреждания и редица други. Болестотворността на тези щамове се дължи на т.нар. шига токсин, който се отделя в резултат на жизнената им дейност. Много важен въпрос за учените е как способността за производство на шига токсина може да се ‘придобие’ от неболестотворните бактериии така, че да се превърнат в опасни паразити.

Множество изследвания са показали, че шига токсинът се кодира от един единствен ген. Най-новите изследвания на норвежки учени показват, че този ген може да бъде пренесен върху неболестотворни бактерии от вируси, които паразитират по бактериите. Такива вируси се наричат бактериофаги, а един от етапите на развитие им е интегриране на гените с тези на гостоприемника, в случая E. coli. Възможно е след такова интегриране някои гени от вируса да останат в рамките на генома на бактерията и ако това е гена за токсина, бактерията мигновено се превръща в болестотворна.

Това откритие ще даде възможност на медиците и санитарните власти да контролират инфекциозните огнища, в които причинител на заразата са токсичните E. coli.

–––-

Източник: Viruses Can Turn Harmless E. Coli Dangerous. ScienceDaily via http://green.democrit.com

Снимка: http://www.faculty.ksu.edu.sa

Ахилесовата пета на вирусите

leave a comment »


Устройство на вирусУчени откриха принципа на действие на хитра молекулна отбрана, която скрива слабостите на вируса от имунната система. За грипните вируси е известно, че се изменят (мутират) толкова бързо, че в рамките на един сезон можем да се разболеем няколко пъти от един и същи вирус, независимо, че може и да сме били ваксинирани. Тази способност се дължи на непрекъснатото изменение на повърхностните протеини, което прави вирусите неразпознаваеми за имунната система с всяко следващо навлизане в кръвния ток.

Специално при грипните вируси повърхностните протеини (хемаглутинин) приличат на близалки. Кълбовидния край на близалката е изграден от едни протеини, а „дръжката” от други. Изненадващото откритие, което правят изследователите е, че способност да мутира има само кълбовидната част, докато дръжката остава относително постоянна във времето.

Друг интересен факт е, че антителата, които произвежда имунната система като отговор на вирусната инвазия атакуват именно кълбовидния протеин и много малка част са насочени към дръжката. Изменяйки кълбовидната си част вируса заблуждава и увлича имунния отговор към така или иначе променящия се протеин, за да скрие факта, че притежава протеин в дръжката, който ако бъде атакуван, вируса губи всякакви шансове за повторна инвазия, поради способността на имунната система да „помни” стари нежелани паразити. Следват допълнителни изследвания за приложение на откритието в клиничната практика.

–––-

Източник: Hot Chili Peppers Help Unravel The Mechanism Of Pain. ScienceDailyvia http://green.democrit.com

Снимка: iStockphoto/Chris Bence

Written by Георги Балджиев

14 март, 2009 at 10:16

Грипните вируси свалят шапка

leave a comment »


вирусСтраховитото върлуване на грипните вируси по цялото земно кълбо е свързано с на пръв поглед странна тактика –  сваляне на шапка. Е, не своя, а чужда – процес от който зависи успешната им инвазия и повсевместно разпространение из всички клетки на организма.

За да се гарантира производството на вирусни частици от клетките на заразения организъм е необходимо вграждане на вирусната нуклеинова киселина (НК) по такъв начин в работата на клетките, че те да работят за сметка на вируса вместо за своя.

Принуждаването на клетъчния апарат да образува вирусни частици, става чрез вирусен ензим, наречен полимераза. Той отмъква един краен участък от иРНК на гостоприемника, наречен „шапка“ (иРНК носи информация за образуване на специфични протеини). Нахлувайки си тази шапка клетката възприема вирусната НК като своя и започва да изпълнява кода, подпомагана от вирусната полимераза, крайният резултат на което е „производство“ на нови вирусни частици.

Международен екип от учени наскоро откри област от вирусната полимераза, наречена РА, която е отговорна за отмъкването на гостоприемниковата иРНК шапка. Според изследователите областта РА е отлична цел за нови мощни антивирусни препарати.

–––-

Източник: How Influenza Virus Hijacks Human Cells. ScienceDaily via http://green.democrit.com

Снимка:3dscience.com

Written by Георги Балджиев

27 февруари, 2009 at 10:12